Marketing a sociální média

Aktuální stav
Nezapsáno
Cena
Zdarma

Popis kurzu

"V továrně vyrábíme kosmetiku. V obchodě prodáváme naději." Tento pozoruhodný citát Charlese Revsona, zakladatele korporace Revlon, lze použít pro shrnutí koncepce marketingu. Cílem modulu Marketing a sociální média je seznámit vás se základními marketingovými principy a koncepty s důrazem na hodnotu marketingu v rámci každého podnikatelského prostředí a na vztahy s ostatními funkčními oblastmi podnikání.

Tento modul je součástí iniciativy "The Third Way" programu Erasmus+ zaměřené na podporu znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti sociálního podnikání. Tento kurz vás seznámí se základními principy marketingu a sociálních médií použitelnými v ziskovém i neziskovém prostředí.

Klíčové pojmy

Získáte teoretické i praktické nástroje, které vám umožní formulovat cenové strategie, vyhodnocovat a vybírat cílové skupiny a lépe interpretovat data z průzkumů, abyste mohli předvídat trendy v odvětví a uspokojovat požadavky zákazníků. Důraz je kladen na positioning, propagační metody a distribuční struktury. Tento modul se rovněž soustředí na marketing v digitálním světě a na význam výběru konkrétních kanálů sociálních médií, jejichž prostřednictvím lze komunikovat s cílovou skupinou pro vytvoření efektivní online přítomnosti v ziskovém i neziskovém prostředí.

Cíle učení

zdroj: freepik.com

Po absolvování tohoto modulu se očekává, že budete umět:

  1. Rozvíjet porozumění procesu zkoumání příležitostí a hledání mezer na trhu;
  2. Použít charakteristiky chování kupujících pro tvorbu marketingového mixu a vytváření efektivního marketingového obsahu pro cílovou skupinu;
  3. Vypracování marketingového plánu a způsobu komunikace o hodnotách organizace;
  4. Zhodnotit metody a techniky správy platforem sociálních médií a optimalizovat viditelnost a relevanci obsahu.

Jste připraveni stát se virálními?