The Third Way

"The Third Way (T3W): Vývoj nového učebního plánu, který podporuje a propaguje sociální podnikání jako cíl volby pro absolventy evropských odborných a vysokých škol"

Cílem The Third Way je...

"poskytovat inovativní a přístupné vzdělávací programy, které podporují porozumění a povědomí o sociálním podnikání. Vytvořené studijní programy budou k dispozici v digitální podobě, například v podobě masivního otevřeného online kurzu (MOOC) nebo prostřednictvím otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) prostřednictvím virtuálního vzdělávacího prostředí (VLE), a také jako inovativní prezenční studijní programy."

Živá zkušenost v sociálním podniku?

Můžeme vás podpořit při jeho hledání! V zahraničí nebo doma, v sociálním podniku nebo v inkubátoru. Více informací najdete na naší stránce Stáže

Zaregistrujte si účet nebo využívejte kurzy bez registrace!

Veškerý náš obsah je k dispozici k použití zdarma bez registrace. Pokud si přejete obdržet certifikát pro každý kurz je nutná registrace: umožňuje sledovat váš postup v kurzu, stejně jako vaše odpovědi na kvízy - a poskytuje jméno pro uvedení na certifikátu. Můžete si stáhnout návod krok za krokem jak si zaregistrovat účet, jak používat MOOC a jak se pohybovat v kurzech. zde.

Naše kurzy

Zdarma

Úvodní modul

Úvodní modul je úvodem do učebních osnov, MOOC a projektu, který je vytvořil. Každý z modulů je představen stručným popisem a jsou uvedeny některé podstatné a klíčové prvky.

Zdarma

Zahájení podnikání

Zjistěte, jak rozvinout svůj podnikatelský nápad a proměnit ho v podnikatelský plán. Ve spojení s modulem o finančním řízení můžete sestavit svůj finanční plán.

Zdarma

Financování a výběrová řízení

Úspěšná nabídka nebo výběrové řízení může být záchranným lanem, může vám poskytnout finanční prostředky, které potřebujete k dosažení svých cílů a k inovaci.

Zdarma

Řízení projektů

Během tohoto kurzu si můžete prohloubit své znalosti o řízení projektů v sektoru sociálních podniků.

Zdarma

Finanční řízení

V tomto kurzu se naučíte základní principy finančního řízení, které by měl znát každý. Říkáme mu také Finance pro nefinančníky.

Zdarma

Marketing a sociální média

Tento modul vás seznámí se základními principy a koncepty marketingu, přičemž důraz je kladen na hodnotu marketingu v každém podnikatelském prostředí a na vztahy s ostatními funkčními oblastmi podnikání.

Zdarma

Řízení a vedení

Tento kurz vám pomůže pochopit, co se od vás jako od vedoucího pracovníka očekává: mj. lepší sebeuvědomění, budování týmu, definování vašich názorů a jejich převedení do vize atd.

Zdarma

Správa a vedení

Tento modul pomůže každému, kdo má zájem založit sociální podnik, pracovat v něm nebo zlepšit jeho dopad.

Zdarma

Řízení dopadů

Informace, které najdete v tomto modulu, jsou výsledkem výzkumu v oblasti měření sociálního dopadu, několika poradenských zakázek v sociálním sektoru a našich zkušeností se sdílením našich znalostí s vysokoškolskými studenty.

Naši partneři

Kliknutím na logo každého partnera níže otevřete webové stránky instituce.

Co říkají naši partneři

Je opravdu skvělé pracovat společně v tomto týmu profesionálů z EU. Pevně věřím, že díky našim vzdělávacím modulům můžeme podpořit mnoho podnikatelů.
Rob de With
Z Nizozemska
Je třeba lépe porozumět tomu, jak se naše ekonomika mění. Jako nejdůležitější se jeví dva hlavní trendy, a to digitální transformace a nový ekonomický přístup, který nabízejí sociální podniky. Projekt The Third Way poskytuje fundované informace vycházející z nejnovějších výzkumů způsobem, který odpovídá potřebám mnoha mladých odborníků a absolventů odborného i vysokoškolského vzdělávání.
Prof. Dr. Thomas Köhler
Z Německa
Jsem opravdu rád, že se mohu podílet na tomto projektu a s tímto týmem. Věřím, že toto partnerství trvale přispívá k podpoře sociálního podnikání v celé Evropě.
Allan Michael Lawrence
Ze Spojeného království