O nás

Pozadí

Projekt The Third Way si vzal za cíl vyvinout nástroje a osnovy pro zlepšení komunikace a sdílení znalostí mezi odbornými a vysokoškolskými institucemi a sociálními podniky (tzv. třetím sektorem).

Potřeba takového projektu vyplynula z diskusí během workshopu na konferenci Businet v portugalské Vilamouře v listopadu roku 2018. Ukázalo se, že je na místě zmenšit propast mezi tím, jak je podnikání tradičně chápáno v odborném a vysokoškolském vzdělávání a tím, jak je vnímáno a realizováno sektorem sociálních podniků, který je na vzestupu. Stále více mladých lidí v Evropě sympatizuje se sociálními podniky, které tento zájem vítají, a jsou nakloněni spolupráci v podnikání na zásadách třetího sektoru. To klade požadavky na vysokoškolské instituce se zaměřením na (odborné) vzdělávání a rozvoj podnikání, aby spolupracovaly s evropskými sociálními podniky na vytvoření učebních osnov pro podnikání.

Partneři

Pod vedením Technické univerzity v Drážďanech se sešli zástupci 10 organizací z 9 zemí, aby společně naplnili cíle projektu. Všechny partnerské instituce k projektu přistoupily s velkým nadšením pro práci na nástrojích, které povedou k lepší informovanosti, rozvoji dovedností a zvyšování kvalifikace v oblasti sociálních podniků.

Spolupráce je nastavena tak, aby byli propojeni odborníci z různých evropských regionů s různým zázemím, ale také s různou specializací v rámci řešené problematiky.

Úplný seznam partnerů naleznete po kliknutí zde.

Projekt

Záměrem projektu bylo vytvořit nový učební plán pro studenty z různých oblastí vzdělávání v oblasti podnikatelských předmětů a související problematiky, kteří se chtějí stát sociálními podnikateli, popřípadě si založit sociální podnik.

Učební plán je přístupný jednak v digitální podobě prostřednictvím online vzdělávacích kurzů na těchto webových stránkách, a jednak v podobě inovativních prezenčních studijních programů.

Sdílení znalostí, vzájemná komunikace a následné začlenění do stávajících vzdělávacích programů je to, na čem jsou nové učební osnovy, vytvořené moduly, postaveny, s cílem podpořit povědomí o fungování a úloze neziskového, tzv. třetího sektoru. Výstupy jsou zpracované s důrazem na modularitu a flexibilitu zájemců o tuto tematiku.

Cíle a úkoly

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit inovativní a přístupné vzdělávací programy, které podpoří porozumění a povědomí o sociálních podnicích. Jeho cílem bylo také prohloubit integrovaný celoevropský přístup ke vzdělávací podpoře sociálních podniků. podnikání ve všech jeho formách. To bylo podpořeno následujícími pěti cíli:
1.)Zjistit a analyzovat podrobné požadavky souvisejících zúčastněných stran v Evropě a určit jejich specifické potřeby.
2.)Vytvořit platformu pro komunikaci, spolupráci, školení a zdroje.
3.)Vyvinout prototyp učebního plánu sociálního podnikání pro podporu podnikání, který bude k dispozici jak online (jako MOOC), tak jako osobní aktivita.
4.)Vytvořit (a dále rozvíjet) evropské (globální) sítě sociálních podnikatelů.
5.)Poskytovat stáže/pracovní zkušenosti v řadě evropských sociálních podniků.

Shrnutí

Projekt se nezaměřil pouze na studenty a absolventy odborných škol a bakalářského stupně studia, ale také na studenty ostatních stupňů vysokoškolského studia, absolventy vysokých škol a lektory, kteří na vysokých školách vyučují studijní programy související s podnikáním.

Partneři ze zapojených univerzit na vytvoření modelu učebního plánu a MOOC, který poskytuje informace o sociální oblasti a o sociálním podnikání, spolupracovali se sociálními podniky a začínajícími sociálními podnikateli.

Vedle online vzdělávací platformy (MOOC) je vytvořený samostatný studijní plán "Face to Face", který může být realizován prostřednictvím série interaktivních workshopů, tak aby se téma sociálního podnikání stalo integrovanou součástí vysokoškolských studijních programů zaměřených na podnikání.

Projekt The Third Way zároveň podporuje sektor sociálních podniků při náboru absolventů a stážistů s potřebnými dovednostmi a znalostmi pro oblast tzv. třetího sektoru. Způsob vzdělávání, tak jak ho projekt nastavil, má umožnit přístup k vysokoškolskému vzdělání pro všechny, přispívat ke zvyšování zaměstnatelnosti a posilování mobility.

Můžete ke stažení na shrnutí k projektu The Third Way a jeho pozadí, cílům a využití jako Soubor PDF v angličtině, němčině, češtině a nizozemštině níže.

Anglická verze

Německá verze

Česká verze

Nizozemská verze

Máme také návod krok za krokem o tom, jak si zaregistrovat účet, jak používat MOOC a jak se pohybovat v kurzech: