Řízení dopadů

Popis kurzu

Vítejte v modulu řízení dopadů. Začněme úvodem. Stejně jako ostatní moduly na této platformě jsme začali s ambicí zpřístupnit užitečné informace pro sociální podnikatele a studenty sociálního podnikání. Informace o impact managementu sestavuje skupina výzkumníků/učitelů/konzultantů, kteří mají nejen vášeň pro sociální podnikání, ale také silný záměr přispět k tomu, čemu říkáme zdravější a spravedlivější svět. Takže ano, podle definice sociálního podnikání 3.0 se považujeme za sociální podnikatele.

Informace, které najdete v tomto modulu, jsou výsledkem výzkumu v oblasti měření sociálního dopadu, několika poradenských zakázek v sociálním sektoru a našich zkušeností se sdílením našich znalostí s vysokoškolskými studenty. Doufáme, že se vám budou líbit.

Tento modul je strukturován podle "5 kroků k úplnému řízení dopadů". Zahrnuje jak úvod do toho, co přesně dopad je, tak zviditelnění vašeho dopadu a nakonec jeho měření a vyhodnocování. V posledním kroku najdete také informace o rozvoji kultury dopadu, protože naše zkušenosti nás naučily, že zaměření na dopad, udržitelné měření dopadu a optimalizace se stanou skutečností teprve tehdy, když je celá organizace "na palubě". Každá část začíná krátkým popisem, po kterém následují další informace o tom, jak začít. Najdete zde také příklady a odkazy na webové stránky nebo videa, která považujeme za zajímavá.

Klíčové pojmy

Jako sociální podnikatel/podnikatelka pochopíte, proč je řízení dopadu klíčové pro vaše aktivity a dosažení vašich cílů. Představíme vám pětistupňový model, který zahrnuje všechny aspekty řízení dopadu.


Důležité je také hluboké pochopení teorie změny a jejího vztahu k poslání vaší organizace.


Cíle učení

  1. Pochopení rozdílu mezi dopadem - výsledkem - výstupem.
  2. Hlubší vhled do vlastní motivace začít s řízením dopadů.
  3. Demystifikace měření dopadu.
  4. Naučte se vytvářet vlastní teorii změny.
  5. Uvědomění si důležitosti jasné a jednoduché komunikace.
  6. Navigace v oblasti dopadů pomocí pochopení a použití řídicích panelů.
  7. Uvědomění si role, kterou hraje kultura dopadu v udržitelném řízení dopadu.

Přejeme vám hodně štěstí při definování vašeho podnikatelského a/nebo organizačního dopadu! Doufáme, že se vám učení bude líbit.