Řízení a vedení

Popis kurzu

Tento kurz vám pomůže pochopit, co se od vás jako od vedoucího očekává. Provedeme vás zajímavými nástroji, jak definovat svou vizi a jak ji převést do praxe. Akce znamená navigovat a podporovat váš tým a dělat to společně. Nejprve vám pomůžeme lépe si uvědomit sami sebe, poté vám pomůžeme definovat vaše přesvědčení a převést je do vize. Pomůžeme vám ovlivňovat ostatní a budovat váš tým jako vůdce. Navíc jsme pevně přesvědčeni, že svět dnes prochází zásadní změnou. Poskytneme vám nástroje, které vám pomohou budovat váš sociální podnik odpovědným, udržitelným a etickým způsobem.

Klíčové pojmy

Celkem jsou k dispozici čtyři výukové lekce a úvod, který nyní můžete sledovat a který vás zavede do v procesu definování vize, rozpoznání vašeho stylu vedení, sladění vašeho týmu a definování udržitelných a dosažitelných cílů pro vaši organizaci. 

Cíle učení

Po absolvování tohoto modulu se očekává, že:
  1. Naučíte se, jak vytvořit vizi.
  2. Budete moci přenést vizi do své organizace.
  3. Získáte vhled do problematiky vedení a různých stylů vedení.
  4. Porozumíte konceptu obchodního modelování.
  5. Porozumíte globálním cílům OSN a způsobu, jak je můžete implementovat ve své vlastní organizaci.
  6. Dozvíte se, co znamená dopad v nové ekonomice, abyste věděli, co dělat, abyste v odvětví, ve kterém pracujete, vytvořili dopad.

zdroj: freepik.com

Doufáme, že se vám tento kurz bude líbit.