Financieel Beheer


Cursus Beschrijving

Welkom bij de module financieel beheer. Laten we beginnen met een introductie. Net als de andere modules op dit platform, zijn we begonnen met de ambitie om nuttige informatie voor sociale ondernemers, en sociaal ondernemende studenten, breed beschikbaar te maken. De informatie over financieel management is samengesteld uit verschillende cursussen en handboeken over financieel management, en we hebben ons best gedaan om het bij de basis te houden en u niet te vervelen met details.bron: glasbergen.com

Deze module is opgebouwd volgens de drie financiële basisdocumenten: de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Voor elk van deze documenten geven we een praktische definitie, een overzicht van de inhoud en de principes die aan de basis liggen van elk van deze documenten. Het doel is dat u weet wat u in elk van deze documenten kunt vinden (en wat niet) en hoe ze u kunnen helpen bij het evalueren en navigeren van uw bedrijf. Na het beëindigen van deze module zult u begrijpen dat financiële gegevens de logische indicatoren zijn waarop u uw business model kunt opvolgen. U hoeft geen financieel expert te worden, de basis kennen is voldoende.bron: pixabay.com

Sleutelbegrippen

Er zijn vier thema's die aan deze module ten grondslag liggen: 1) de basisprincipes van financieel management die voor een ondernemer van groot belang zijn, waaronder de drie financiële basisdocumenten zoals 2) de balans en winst en verlies; 3) cashflow en hoe deze zich tot elkaar verhouden en 4) gebruik maken van de belangrijkste financiële indicatoren. 

Leerdoelen

Na afloop van deze module wordt van de cursist verwacht dat hij

  1. Een gezonde balans kunnen lezen en herkennen
  2. Weet welke ratio's uw bank en andere fondsenverstrekkers belangrijk vinden
  3. In staat zijn uw cashflow en winstmarge te berekenen en te controleren
  4. Begrijpen van een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht

Wij wensen u veel succes met uw financiële geletterdheid! Veel plezier met de cursus!