Over ons

De Achtergrond

The Third Way is een project dat tot doel had instrumenten en een leerplan te ontwikkelen om de communicatie en kennisuitwisseling tussen de sector beroepsonderwijs en hoger onderwijs en sociale ondernemingen (de zogenaamde derde sector) te verbeteren.

De behoefte aan het project kwam voort uit discussies die werden gevoerd tijdens een workshop op de Businet-conferentie in Vilamoura, Portugal in november 2018. Uit de discussies bleek de noodzaak om de kloof in begrip tussen traditionele business curricula in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs en de groeiende sector van sociale ondernemingen te verkleinen. Terwijl in heel Europa steeds meer jongeren zich tot sociale ondernemingen, de derde sector, wenden, wil dit partnerschap dit erkennen en hun keuzes ondersteunen en informeren en hen naar deze 'derde manier' van zakendoen leiden. Daartoe moesten instellingen voor hoger onderwijs die zich richten op (beroeps)onderwijs en bedrijfsontwikkeling, samenwerken met de economische sector in de vorm van Europese sociale ondernemingen om een leerplan voor het bedrijfsleven te ontwikkelen.

De partners

10 organisaties uit 9 landen kwamen samen, onder leiding van de Technische Universiteit van Dresden, om de doelstellingen van het project te verwezenlijken. De partnerinstellingen waren allen gedreven om de instrumenten te verschaffen die de huidige arbeidskrachten nodig hebben om hun vaardigheden te ontwikkelen en de sector bij te scholen.

Het partnerschap was zo samengesteld dat een groep partners uit verschillende Europese regio's met verschillende achtergronden, maar met overeenkomstige heterogene competenties, werd samengebracht.

Een volledige lijst van partners is te vinden door hier te klikken.

Het project

De kern van het projectvoorstel was de ontwikkeling van een nieuw leerporgramma voor studenten uit verschillende onderwijsdomeinen rond beroeps- en bedrijfsvakken die sociale ondernemers willen worden en/of sociale ondernemingen willen oprichten.

Het leerplan is in digitale vorm beschikbaar gesteld via de online-leercursussen op deze website, en wordt ook aangeboden in de vorm van innovatieve face-to-face-studieprogramma's.

Het oorspronkelijke projectvoorstel ondersteunde de ontwikkeling van nieuwe leerpaden door middel van een proces van kennisdeling en communicatie dat in bestaande onderwijsprogramma's moest worden ingebed om een effectief bereik te garanderen. Het ondersteunde de sociale doelen en doelstellingen van de derde sector en flexibiliteit en modulariteit om een maximale opname en inschrijving te garanderen.

De doelstellingen

Het project had als hoofddoel innovatieve en toegankelijke leerprogramma's te creëren die het begrip en de bekendheid van sociale ondernemingen ondersteunen. Het was ook gericht op het bevorderen van een geïntegreerde pan-Europese aanpak van de educatieve ondersteuning van sociale ondersteuning van sociaal ondernemen in al zijn vormen. Dit werd ondersteund door de volgende vijf doelstellingen:
1.)vaststellen en analyseren van de gedetailleerde behoeften van verwante belanghebbenden in heel Europa om hun specifieke behoeften vast te stellen
2.)Een platform opzetten voor communicatie, samenwerking, opleiding en middelen
3.)een prototype van een curriculum voor sociaal ondernemerschap ontwikkelen voor bedrijfsondersteuning, dat zowel online (als MOOC) als face-to-face beschikbaar is
4.)Europese (wereldwijde) netwerken van sociale ondernemers oprichten (en verder doen groeien)
5.)Stages/werkervaringen aanbieden in een reeks Europese sociale ondernemingen

Samenvattend

Dit project was niet alleen gericht op studenten en afgestudeerden in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, maar ook docenten die bedrijfsgerelateerde opleidingsprogramma's verzorgen in instellingen voor hoger onderwijs.

De universitaire partners werkten samen met sociale ondernemingen en aspirant-sociale ondernemers om een curriculummodel en een MOOC op te stellen die informatie biedt over sociaal ondernemerschap, voor sociaal ondernemerschap en voorziet in leren via sociaal ondernemerschap.

Naast het online leerplatform (MOOC) staat het ontwikkelde curriculum op zichzelf als een 'face to face' studieprogramma dat kan worden aangeboden via een reeks interactieve workshops. Dit project was een serieuze poging om ervoor te zorgen dat sociaal sociaal ondernemerschap een geïntegreerd onderdeel wordt van het business curriculum in het hoger onderwijs.

Het ondersteunt ook de sociale ondernemingssector om te rekruteren uit een pool van afgestudeerden en stagiairs met de vereiste sectorspecifieke vaardigheden en kennis. De nadruk lag op het verstrekken van hoger onderwijs voor iedereen, het verbeteren van de inzetbaarheid en het versterken van de mobiliteit.

U kunt download de samenvatting over het The Third Way-project en zijn achtergrond, doelstellingen en gebruik als PDF-bestand in het Engels, Duits, Tsjechisch en Nederlands hieronder.

Engelse versie

Duitse versie

Tsjechische versie

Nederlandse versie

We hebben ook een stapsgewijze instructie over hoe je een account registreert, hoe je de MOOC's gebruikt en hoe je door de cursussen navigeert: