Financieringsmogelijkheden

bron: freepik.com

Het financiële aspect

Hier vindt u enkele interessante voorbeelden van bestaande programma's die financiering kunnen bieden voor stage-ervaringen in sociale ondernemingen in een ander land. Of u nu een student bent in het hoger of beroepsonderwijs, een aspirant, nieuwe of bestaande ondernemer, wij hopen dat u een programma zult vinden dat aan uw behoeften voldoet en nodigen u uit om, als eerste stap, de volgende programmabeschrijvingen door te nemen.

bron: erasmusplus.de

Erasmus+ Programma

Kernactie 1 van het Erasmus+-programma voorziet in financiering voor de leermobiliteit van personen, waarbij de nadruk vooral ligt op personen die reeds aan een bestaand onderwijs-, opleidings- of leerprogramma deelnemen. Zoals wordt bevestigd in de programmagids van Erasmus+, zijn mobiliteitsactiviteiten een middel om de leerprestaties te verbeteren, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, de zin voor initiatief en het ondernemerschap te stimuleren, het intercultureel bewustzijn te vergroten en actiever deel te nemen aan de samenleving.

Doelwit: leerlingen, studenten, stagiairs, leerlingen in het leerlingwezen, lerende volwassenen en jongeren (in feite alle vormen van lerenden) die formeel zijn ingeschreven in een onderwijsprogramma in een EU-land of (geassocieerd of niet-geassocieerd) derde land; in sommige gevallen kunnen ook pas afgestudeerden deelnemen.

KostendekkingDe organiserende instelling (gewoonlijk uw eerste aanspreekpunt) kan beurzen verstrekken om de reis- en verblijfkosten te dekken; in sommige gevallen kan ook steun worden verleend voor taalcursussen.

Formaat: fysieke of gemengde mobiliteit, waarbij het element fysieke mobiliteit kan variëren van 2 dagen (minimum) tot 12 maanden (maximum), afhankelijk van het soort mobiliteit en de deelnemende lerenden.

Type: leermobiliteit voor studies of stages.

freepik.com/rawpixel

Voor meer informatie moet u in eerste instantie contact opnemen met uw thuisinstelling (meestal het internationaal bureau) om de beschikbare financiering en programma's te bevestigen. Aanvullende informatie over het Erasmus+ programma is te vinden op Erasmus+ Nationale Agentschappen.

bron: erasmusplus.de

Europees Solidariteitskorps

Het Europees Solidariteitskorps heeft tot taak jongeren samen te brengen om een meer inclusieve samenleving op te bouwen, kwetsbare personen te ondersteunen en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het biedt een inspirerende en stimulerende ervaring voor jongeren die willen helpen, leren en zich ontwikkelen. Het Europees Solidariteitskorps biedt financiering voor vrijwilligersprojecten in het buitenland of in eigen land, voor alle jongeren, met meer dan 5000 beschikbare stageplaatsen voor deelnemers om tegelijkertijd te helpen, ervaring op te doen en te leren.

Doelwit: jongeren tussen 18 en 30 jaar.

Kostendekking: Er wordt voorzien in financiering van reis- en verblijfkosten en in sommige gevallen in de kosten van taalcursussen.

Formaat: fysieke stages in het buitenland en in eigen land.

Type: vrijwilligerswerk, stages en banen, van 2 tot 12 maanden.

https://unsplash.com/@gabriellefaithhenderson
bron: erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus voor jonge ondernemers

Erasmus voor jonge ondernemers is een programma dat tot doel heeft nieuwe of aspirant-ondernemers in contact te brengen met ondernemers die reeds actief zijn. Met de nadruk op kennisuitwisseling worden nieuwe of aspirant-ondernemers gekoppeld aan bestaande ondernemers om van hun ervaring te leren, waarbij bestaande ondernemers profiteren van de frisse ideeën en perspectieven van bezoekende (nieuwe en aspirant-)ondernemers. Erasmus voor Jonge Ondernemers is actief in de 27 EU-lidstaten en in 11 andere landen, en steunt op een netwerk van 175 intermediaire organisaties (lokale contactpunten) om de uitvoering van het programma te ondersteunen.

Doelwit: nieuwe en aspirant-ondernemers in de beginfase van het opstarten van een bedrijf en met een bedrijf dat minder dan drie jaar oud is (nieuwe ondernemers); ervaren eigenaars of managers van een micro- of kleine onderneming (gastondernemers); ondernemers moeten een vaste verblijfplaats hebben in een van de landen die aan het programma deelnemen.

Kostendekking: financiering wordt verstrekt als bijdrage in de reis- en verblijfkosten van nieuwe ondernemers; er wordt geen financiering verstrekt aan gastondernemers.

Formaat: fysieke stages in het buitenland.

Type: programma voor de uitwisseling van ondernemingen tussen nieuwe en bestaande ondernemers, met een duur van 1 tot 6 maanden

1222
bron: freepik.com/standret

Meer informatie vindt u op hun website.

bron: turing-scheme.org.uk

Turing Schema

Het Turing Scheme is het Britse programma voor studeren, werken en wonen in het buitenland, dat studenten eenmalige kansen biedt op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het programma biedt Britse instellingen voor hoger, voortgezet, beroeps- en verplicht onderwijs de mogelijkheid hun studenten, leerlingen en studenten naar het buitenland te sturen om daar te studeren of te werken. De deelnemers krijgen de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, belangrijke internationale ervaring op te doen en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, waarbij wordt verwacht dat zij ook een breed scala aan zachte vaardigheden, taalvaardigheden en een beter begrip van andere culturen zullen ontwikkelen.

Doelwit: leerlingen, studenten, stagiairs en leerlingen die formeel zijn ingeschreven voor een onderwijsprogramma bij een officieel erkende onderwijsinstelling in het VK of een Brits Overzees Gebied; in sommige gevallen kunnen ook pas afgestudeerden of personen die bijscholingsprogramma's volgen, deelnemen.

KostendekkingDe organiserende instelling (normaal gesproken uw eerste aanspreekpunt) kan beurzen verstrekken voor reis-, verblijf- en verblijfkosten.

Formaat: fysieke Europese of internationale mobiliteit waarbij het element fysieke mobiliteit kan variëren van 3 dagen (minimum) tot 12 maanden (maximum), afhankelijk van de deelnemende lerenden en het onderwijsveld.

Type: leermobiliteit voor studie of werk.

Meer informatie vindt u op Turing Scheme UK.

bron: unsplash.com/@smartworkscoworking