Více než nástroje a trendy

Mediální centrum TU Drážďany uspořádalo německo-běloruskou zimní školu o digitalizaci vzdělávání, sociální a ekonomické angažovanosti ve třetím sektoru. Tým projektu T3W se s mezinárodními účastníky podělil o své zkušenosti a znalosti. Svou roli sehrály i běloruské protesty.

Stereotypy, nepochopení, předsudky: Fanny Braunová a Tanja Belchik toho mají dost. Chtějí mladým lidem po celém světě nabídnout interkulturní školení, aby se vzdělávali a mohli navazovat kontakty. Podnikatelský plán už existuje, přestože se ještě před pár týdny ani neznaly. Braun studuje politiku na univerzitě v Münsteru, Belchik informatiku a radioelektroniku na Běloruské státní univerzitě informatiky a radioelektroniky. Svůj projekt vyvíjeli společně s dalšími dvěma osobami na mnoha zasedáních Zoomu.

Braun a Belchik jsou 2 z 25 studentů, kteří se zúčastnili zimní školy "Digitální mediální formáty ve vzdělávání a podnikání". Čtyřtýdenní projekt byl zaměřen na potenciál digitalizace pro studentské iniciativy, vzdělávací projekty a sociální firmy. "Chtěli jsme ukázat, jak sociální angažovanost funguje v těžkých dobách a spojuje motivované lidi," uvedla organizátorka Tanja Dashuk z Mediálního centra TU Drážďany.

Jak se vyvíjí trh sociálních podniků? Jaké existují nástroje a přístupy pro komunikaci s vnějším světem nebo organizací týmu? Právě těmito otázkami se zabývali přednášející, včetně profesora Erica Schoopa z katedry mediální informatiky a profesora Thomase Köhlera, vedoucího mediálního centra TU Dresden. "Digitalizace jde ruku v ruce s novými společenskými formami," říká. "Proto je nutná vhodná organizační didaktika na pozadí přesného pochopení sociálních a komunikačních procesů." Zimní škola využila také projekt "The Third Way", v jehož rámci se vytváří nové učební osnovy pro sociální firmy. Díky tomuto strategickému partnerství se mladí iniciátoři sociálních podniků mohli zúčastnit série workshopů doktora Allana Lawrence z organizace Projects Beyond Borders a Organisational Learning Centre ve Velké Británii. 

Mezi semináři studenti v malých skupinách vypracovali vlastní sociální projekty, které představili na závěrečném setkání. Přestože Braun a Belchik svůj nápad prozatím neuskuteční, jsou zimní školou nadšeni. "Byly to exkluzivní přednášky jen pro nás," řekl Braun. Ukázaly jí možnosti online, ale také množství příprav a znalostí nutných pro online výuku. Belchik s ní ale souhlasí: "Zimní škola pro mě byla také únikem z každodenního života v Bělorusku."

Tato běloruská každodennost byla vedle Corony důvodem pro digitální zimní školu, ačkoli byla plánována i analogová letní škola. Na tento projekt získal Dashuk grant z programu DAAD "Letní školy v zahraničí". Sama pochází z Běloruska, takže její vlast byla jasnou partnerskou zemí. Politika a protesty nebyly explicitním tématem, ale zimní škola měla být prostorem pro neformální výměnu a nové perspektivy. "Poznala jsem lidi mého věku, kteří žijí a studují v úplně jiné politické situaci," řekla Braunová. Jejich optimismus byl "velmi inspirativní".

Situace v Bělorusku ovlivnila i projekty, které účastníci vypracovali. Cílem projektu "Mediální gramotnost v Bělorusku" bylo například omezit šíření dezinformací. Čtyři běloruské zakladatelky chtěly starším občanům rozdávat letáky, které by vysvětlovaly vznik falešných zpráv a informovaly o reflektovaném používání médií. Organizátorům a lektorům zimní školy se nápad natolik zalíbil, že jej chtějí podpořit i v budoucnu. "Letáky jsou již vytvořeny," řekl Dashuk. Nyní je potřeba, aby texty zkontrolovali právníci a ujistili se, že nebudou špatně pochopeny a jejich tvůrci se nedostanou do vězení. "Projekt ukazuje," řekl Dashuk, "že v Bělorusku už nikdo nestojí na vedlejší koleji."

Luise Anter, překlad z němčiny Hans Leonhardt

Originál: Dresdner Universitätsjournal č. 2 2021, s. 4