Úvodní modul

Vítejte v úvodním modulu!

Tento modul vám pomůže začít vaši cestu za poznáním s projektem The Third Way!

Úvodní modul je úvodem do učebních osnov, MOOC a projektu, který je vytvořil. Každý z kurzů je představen je uveden stručný popis a některé podstatné a klíčové prvky. Mezi tyto pojmy patří důležitost mít vizi, klást si otázku "Proč", přizpůsobovat se změnám a řídit je a důležitost pochopení bludného a začarovaného kruhu. Nejdůležitější ze všeho je vědět proč - Proč chcete založit sociální podnik nebo pracovat v tomto odvětví?

Výsledky učení

Po absolvování tohoto modulu se očekává, že budete:

  1. Porozumět původu a cílům tohoto projektu.
  2. Umět se orientovat v učebním plánu a MOOC.
  3. Připravte se na zahájení kurzu a na to, že se stanete začínajícím sociálním podnikem.

Následující video vám přiblíží projekt i MOOC na těchto webových stránkách formou rozhovoru s Dr. Allanem Lawrencem.

V tomto druhém videu jsou zodpovězeny otázky týkající se používání MOOC, například které moduly jsou k dispozici, pro koho jsou vhodné a další.