Řízení projektů

Aktuální stav
Nezapsáno
Cena
Zdarma

Popis kurzu

Vítejte v modulu Řízení projektů. Tento modul je připraven a realizován společně s dalšími moduly zaměřenými na poskytování znalostí, dovedností a kompetencí pro sektor sociálních podniků. Jako součást iniciativy "The Third Way" programu Erasmus+ bude struktura a formát tohoto modulu vodítkem pro všechny, kteří mají zájem založit sociální podnik, pracovat v něm nebo zlepšit jeho dopad. Stejně tak se budete učit "prováděním" cvičení, která jsou na konci modulu, a odpovídáním na podnětné otázky položené během prezentací, což je zaměřeno na zlepšení vašich znalostí o řízení projektů v sektoru sociálních podniků.

Jako člen sociálního podniku nebo podnikatel, který se chystá založit sociální podnik, se budete moci podělit o své zkušenosti s kolegy a dalšími pracovníky v tomto odvětví tím, že se jim představíte na sociálních sítích. To vám poskytne příležitost navázat kontakty s podobně smýšlejícími lidmi a sdílet nápady na osvědčené postupy, čímž se vaše dovednosti dostanou na úroveň praktika. K dispozici je další četba, zejména ukázka materiálů případových studií a osvědčených postupů v odvětví z celého světa. Další pokročilá četba je poskytována ve formě článků z vědeckých časopisů a odkazů na knihy, které mohou posunout vaše znalosti na úroveň odborníka, jakmile jim porozumíte a úspěšně aplikujete některé jejich obsahy ve svém prostředí.

Klíčové pojmy

Dozvíte se, proč je projektové řízení pro sociální podnik zásadní, včetně toho, co je třeba udělat.jaké typy projektového řízení se vás týkají a jak řídit silné, vlivné a důležité zainteresované strany, abyste dosáhli cíle projektu.

zdroj: pixabay.com

Cíle učení

Na konci tohoto modulu se očekává, že budete umět porozumět koncepci projektového řízení.

  1. Dozvíte se, jak rozpoznat různé fáze řízení projektů.
  2. Budete schopni aplikovat nástroje a techniky projektového řízení na své skutečné projekty.
  3. Získáte přehled o analýze zainteresovaných stran projektu.
  4. Pochopíte, jak týmová práce a vedení umožňují úspěch projektu.
  5. Naučíte se používat techniky řízení projektových rizik.

Přejeme vám hodně štěstí a doufáme, že se vám učení bude líbit.

Kurz Obsah

Rozbalit vše